UpBackNext

UVODNIK
(Alkohol u obitelji)

Mr.sc.dr. Vesna Golik-Gruber     

Upotreba alkohola i posljedice te upotrebe na pojedinca i društvo poznate su u svim povijesnim razdobljima. Bilo je onih koji su veličali njegovo djelovanje, ali i onih koji su bili svjesni njegove pogubnosti, što je prisutno i u likovnoj umjetnosti kao i u književnosti. Poznat je i utjecaj alkoholizma roditelja na djecu.

Slika Williama Hogartha " The Gin Lane" iz 18. stoljeća ( na naslovnoj stranici), zorna je slika "londonske epidemije džina". Jasno pokazuje, između ostaloga, odnos majke alkoholičarke i njena djeteta, odnosno, ukazuje na promjene ponašanja roditelja i smanjenje mogućnosti djece na normalnu tjelesnu i duševnu skrb.

Slična zapažanja bilježe se krajem 19. stoljeća, kada je alkoholizam postao problem u europskim zemljama. Primjer su Sallivanovi izvještaji o fetusnom alkoholnom sindromu (FAS). Daljnji porast pijenja i alkoholizma nakon II. svjetskog rata, rezultira pojačanim stručnim i znanstvenim interesom za alkoholizam roditelja i njegov uticaj na razvoj djeteta. Krajem 70-ih godina objavljeno je niz izvještaja o oštećenju ploda (fetusa) koje je prouzročeno alkoholom. O FAS-u izvještavaju i naši autori. Donosimo prikaz doc. dr. Danijela Buljana i prof.dr. Vlatka Thallera.

Dijete je pijenjem roditelja, dakle, ugroženo od samoga začeća, u tijeku razvoja ploda, u porodu i kasnije, ukoliko odrasta u obitelji alkoholičara. Uz fizička oštećenja koje u djece uzrokuje alkohol, poznato je da majke alkoholičarke nisu često u stanju osigurati pravilnu njegu djetetu, što se najčešće očituje u poteškoćama hranjenja, nezadovoljavajućem prirastu tjelesne težine i smetnjama spavanja. Iako majka nije alkoholičarka , ali živi s mužem alkoholičarom, ona je često umorna i istrošena zbog stresa u kojem se nalazi, izazvanog muževom nemogućnošću da financijski zbrine obitelj, nebrigom oko djece i kuće, nasilničkim ponašanjem prema njoj i djeci. Zbog takva stanja ona nema snage za brigu i pažnju koje zahtijeva pravilan odgoj djeteta.

Djeca u obitelji, u kojima je prisutan alkoholizam, često su frustrirana i nesigurna, što se ispoljava u male djece u obliku psihosomatskih simptoma: teškoće hranjenja, trbuhobolje, glavobolje, problemi sa srcem. Veća djeca mogu ispoljavati smetnje ponašanja i kao takva su u pojačanom riziku za rano uzimanje alkohola i droga, asocijalno i delikventno ponašanje. Djeca mogu biti povučena i posramljena zbog roditelja, s pretežno emocionalnim poteškoćama, u smislu tjeskoba i depresija.

U teškim slučajevima djeca mogu postati žrtve fizičkoga ili seksualnoga zlostavljanja. U preventivnom smislu možemo govoriti o potrebi smanjenja uzimanja alkohola kako bi se smanjile njime izazvane poteškoće. S obzirom da se, usprkos alkoholizmu u obitelji, iz dosada neobjašnjenih razloga, jedan broj djece normalno razvija, terapijski pristup djeci u alkoholičarskim obiteljima nije još dovoljno razrađen. Učinkovito se može pomoći ranim otkrivanjem djece koja pate i osiguranjem sigurne okoline za njihov razvoj, bilo liječenjem alkoholizma, bilo izdvajanjem djeteta iz bolesne sredine.     

  

Top
 Copyright  1997,1998