| home| ovisnosti| sadržaj |
 

Vjesnik 29.02.2000 Politika

Budiša: U Hrvatskoj postoji sprega narkomafije i političkih moćnika!
 
HSLS se zalaže za dekriminalizaciju lakih droga / Posjedovanje maruihuane treba tretirati kao prekršaj, a ne kazneno djelo / Time bi se postiglo da zakon bude nježniji prema mladima, a oštriji prema dilerima, ističe Đurđa Adlešić

ZAGREB – »Svi napori u stvaranju države došli bi u pitanje ako bi se izgubila borba protiv narkomanije u Hrvatskoj. Narkomanija je jedno od najvećih zala u svijetu, a u Hrvatskoj je poprimila zabrinjavajuće razmjere. Postoji niz indicija da i u Hrvatskoj postoji opasna sprega narkomafije s moćnim ljudima u društvu i politici, što potvrđuje činjenica da država gubi borbu s narkomafijom«, rekao je u ponedjeljak na konferenciji za novinare predsjednik HSLS-a Dražen Budiša, predstavljajući program stranke za suzbijanje proizvodnje, prometa i zloupotrebe droge u Hrvatskoj. Budiša je upozorio da su se u Hrvatskoj dosad hvatali mali ili nešto veći dileri, ali ne i organizatori narko-tržišta. HSLS-ovi splitski aktivisti u borbi protiv droge i tvorci programa, prof. Andreja Ruso i doc. Ivan Urlić, upozorili su da je potrebno, umjesto dosadašnje Komisije za suzbijanje droge, osnovati Ured na razini Vlade koji bi se bavio tom problematikom, a da za provođenje HSLS-ova programa nije potrebno više novca iz proračuna, već samo njegova preraspodjela. Postojeći nacionalni programa datira iz 1995. i nužno ga je revidirati, ističu i dodaju da je dobro napisan, ali u praksi ne funkcionira.

Ruso ističe i da pojavnost ovisnosti traži kontinuirano praćenje i revidiranje strategije minimalno svake dvije godine. Saborski zastupnik Hrvoje Zorić istaknuo je da je potreban i jači angažman na lokalnim razinama, koje bi iz obaveznih pet posto izdvajanja iz proračuna za socijalnu skrb dio trebale preusmjeravati za borbu protiv droge, a dobro bi bilo osnivati i županijske centre te lokalne zaklade za tu svrhu. U deset ministarstava, uključujući i Ministarstvo obrane, potrebno je osnovati posebne odjele koji bi na tom području djelovali koordinirano. HSLS je, istaknuto je, za dekriminalizaciju lakih droga, što znači da bi se posjedovanje maruihuane tretiralo kao prekršaj, a ne kazneno djelo. Tako posjednici lakih droga, uglavnom mladi ljudi, ne bi imali kriminalne dosjee. No, dekriminalizacija ne znači da se HSLS zalaže za legalizaciju. Dekriminalizacijom bi se došlo do toga da zakon bude nježniji prema mladima, a oštriji prema dilerima, rekla je šefica HSLS-ova Kluba zastupnika Đurđa Adlešić i najavila da će klub HSLS-a svoj prijedlog strategije uskoro uputiti Vladi na razmatranje. Još jednom je istaknula da za taj program nisu potrebna dodatna sredstva, nego samo preraspodjela novca iz proračuna, te istaknula da je za borbu protiv droge potrebna i veća učinkovitost policije i drukčiji odnos Sabora i Vlade.

Marija Pulić


Home