| home| ovisnosti| sadr¾aj |

Predstavljanje projekta

Projekat Droge u svijetu za bosnu i Hercegovinu sprovodi NBV uz finansijsku pomoc SIDA-e.
Nykterhetsrörelsens Bildningverksamhet - NBV ili pokret trezvenjaka je obrazovni savez za odrasle u cijem sastavu djeluje 17 organizacija koje rade na pitanjima: trezvenosti, narkotika, demokracije, svakodnevnim pitanjima, pitanjima saobrcaja, zivotne sredine ,zdrastva i kulture i dr.

NBV je organizacija otvorena za sve, politicki i religiozno je neovisna, zalaze se za demokraciju, mir, solidarnost, aktivan kulturni zivot, zajednistvo medju ljudima i jedan potpuno trezven stil zivota. NBV je angaziran na drustvenim pitanjima, izmedju ostalih i na pitanjima droga.

NBV se zalaze za drustvo koje je demokratsko, pruza sigurnost, omogucava zdravu zivotnu sredinu, pruza bliskost i zajednistvo, zabranjuje upotrebu droga.


Djelatnost

U skladu sa prosirenjem angazmana NBV-a /Trezvenjackog drustva sa obrazovnom djelatnoscu/, u Bosni i Hercegovini ovim projektom zalimo pomoci pozitivne snage kako u zemlji , tako i izvan nje , u radu na sprijecavanju i sirenju droga u zemlji , sprijecimo ugrozavanje i iskoristavanje ljudi drogama i trgovinom drogama , kao i prosiriti informacije i znanje o drogama kao zastitu u toku obnove i izgradnje Bosne i Hercegovine. Prvenstveno zelimo pomoci aktivnosti nevladinih organizacija, skola i istrazivackih centara. U tom kontekstu cilj nam je prosiriti dobrovoljni rad na sprjecavanju upotrebe droga, koji je u toku i koji smo predstavili u vise gradova na podrucju cijele Bosne i Hercegovine.


Opis problema

Bosna i Hercegovina je poslije rata postala tranzitna zemlja za razne vrste droga. Porusena i osiromasena zemlja i njeni stanovnici lako postaju zrtve kartela droge, koji pomo}u novca stvaraju kontakte i ovisnost mladih ljudi u tako opustosenoj zemlji. Na podrucju Bosne i Hercegovine uzgajaju se pojedine vrste droga u tom obimu da se radi o plantazama. Inostrane vojne trupe tj. pojedini vojnici donose sa sobom droge , kao i povratnici iz zapadnih zamalja. Kao sto znate zloupotreba droga me|u mladima je veoma rasirena pojava u BiH. Drugi socijalni i zdrastveni problem je konzumacija alkohola i duhana. Zato kad kazemo da se borimo protiv zloupotrebe droga to se odnosi na borbu za sprjecavanje pusenja, konzumacije alkohola, i uzimanje drugih opojnih sredstava. Drustvena obnova zemlje zahtijeva preoblikovanje znanja , pa tako i znanja o drogama.


Cilj projekta u Bosni i Hercegovini je


Ostvareni rezultati

Nas projekat i program rada uz pomoc Ambasade BiH u Stokholmu, Saveza bosanskohercegovackih udruzenja u Svedskoj, smo predstavili u Bosni i Hercegovini na jednom "visokom nivou".

Bili smo primljeni kod Elisabet Rhen, TV BiH koja vec emituje viedo filmove iz projekta o drogama u svijetu, Zavodu za javno zdrastvo, Katolickom obrazovnom centru, Ministarstvu za obrazovanje. kulturu,sport, Ministarstvu za izbjeglice i socijalna pitanja, Ministarstvu za komunikacije i civilna pitanja, Ministarstvo za unutra{nje poslove, Ministarstvu pravde, Ministarstvu zdravlja, Rijasetu Islamske zajednice, Svedskoj ambasadi, U:G: "Trezvenost", uglednim naucnim i javnim radnicima.
Svi koje smo sreli su pokazali svoj veliki interes za saradnju.
NBV i Projekat "Droge u svijetu" su upisani u registar Kantonalnog suda u Sarajevu, te posjeduje dozvolu za obavljanje humanitarne djelatnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine, izdatu od Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, kao i dozvolu izdatu od Prosvetno pedagoskog zavoda Kantona Sarajevo.

U sprovodjenju projekta koristimo se NBV filmovima i studijskim materijalima kroz informativne kampanje , a preko slijedecih :
Nadleznih ministarstava, obrazovnih , zdrastvenih i naucnih institucija, nevladinih organizacija, vjerskih zajednica , masmedija, intelektualnih foruma U saradnji sa nevladinim organizacijama i to U.G. " Trezvenost " – Sarajevo " Zene s Une " Bihac i " Sanus " Prijedor , te Zavodom za javno zdrastvo, Katolickim skolskim centrom iz Sarajeva , te garnizonom Armije BiH u Gorazdu do sada smo odrzali osam edukativnih seminara na podrucju Federacije BiH od ~ega pet na podrucju Kantona Sarajevo, te jedan na podrucju Kantona Gorazde i Unsko – sanskom Kantonu , i jedan u Republici Srpskoj - grad Prijedor.

Seminari pod nazivom Droge u svijetu imali su slijede}e teme:

U toku seminara ucesnicu su dobili studijske materijale iz projekta, prikazivani su filmovi iz serije Droge u svijetu te dok.film Nadje Mehmedbasic "Ljudi bez adrese",
Odrzani su Okrugli stolovi i rasprava o temama seminara te sprovedena anketa medju ucesnicima na temu metode rada na suzbijanju zloupotrebe droga. Organizacije i institucije ucesnice seminara su pored studijskih materijala, dobili po sest filmova Droge u svijetu.

Po zavrsetku seminara ucesnici su dobili uvjerenja da su pohadjali seminar pod nazivom Droge u svijetu u sklopu realizacije projekta za Bosnu i Hercegovinu te je i to jedna od potvrda da je polaznik seminara osposobljen da stecena iskustva i znanja prenesi na druge aktiviste.

Stecena iskustva i znanja ucesnika seminara se odnose na:

Historiu droga,
Politika prema drogama,
Droga kao jaka svjetska valuta,
Droga i zdravlje,
Alternativa za droge
Covjek i droge u buducnosti.

Prilikom organiziranja seminara, pored odgovorne osobe za sprovodjenje projekta i strucnjaka za pitanja droga angazovani su istaknuti medecinski radnici, socijalni radnici, pravnici, kriminolozi, novinari, pedagozi i drugi koji su visoko obrazovani i zainteresovani za preventivni rad na suzbijanju zloupotrebe droga. Materijali koji su naprijed navedena lica izlagala su od velike vrijednosti i daju kompletnost projektu jer su materijali sa lokalnog nivoa i baziraju se na konkretnim i cinjenicnim pokazateljima, sa detaljnim pristupom.

Poslije seminara i rasprava za Okruglim stolom izvodjeni su zakljucci seminara od kojih nabrajam najvaznije:

Na osnovu ovih zakljucaka i rezultata anketa napravljen je plan rada na daljnjem sprovodjenju Projekta u Bosni i Hercegovini. Plan rada je baziran na iskustvima iz Svedske koja ima dugu tradiciju u rada na narodnom obrazovanju.

U realizaciju plana sprovodjenja projekta ukljuceni su UG: Trezvenost, MAK Bosanka, Zavod za javno zdrastvo, Prosvjetno pedagoski zavod, UG: Zene s Une, U.G. Sanus, Televizija Bosne i Hercegovine, u toku je uspostavljenje saradnje sa medijima u RS i udruzenjima iz RS : Udruzenje samohranih roditelja " STELLA " – Gradiska i Viktimolosko drustvo – udruzenje gradjana " Bona Vita " Doboj , Asocijacija alternativnih pozorista " Danas " Republike Srpske , kao i nekim organizacijama itz Prnjavora , Laktasa i Mrkonjic Grada.

U toku je priprema za organiziranje seminara u Mostaru i Gorazdu, kao rad na izdavanju Biltena .
Otpoceti su razgovori sa predstavnicima Internacionalne federacije Crvenog kriza- Za Bosnu i Hercegovinu, radi zajednicke sararadnje i djelovanja na podrucju Bosne i Hercegovine.

Da bi ostvarili sto bolje rezultate potrebni su nam prvenstveno mladi saradnici-dobrovoljci koji ce u medju mladima raditi na informisanju i sirenju saznanja sta znaci upotrjebiti droge i posljedice koje nosi njihova upotreba., kroz studijske kruzoke.

#Informacije o Drogama u svijetu i Bosni i Hercegovini te studijskim materijalaima mozete dobiti na adresi:

NBV
Gammelgårdsv. 38-42
S-105 36  STOCKHOLM
Sweden
Tel. +46 8 672 61 00
Fax. +46 8 672 61 20
E-poste. info@nbv.se
NBV SARAJEVO
Edhema Mulabdica 2.
71000 Sarajevo
Bosnia i Herzegovina
Tel/fax +387 71 232 847
E-poste:nbv.sa@bih.net.ba

Fadila Jara¹eviæ

www.nbv.se/bosnian


Home