| home| ovisnosti| sadr綼j |

Pu筫nje posebno opasno za 緀ne

 甧nama koje pu筫, zdravlje je mnogo ugro緀nije nego nepu筧鑙ma ili, 鑑k, mu筴arcima koji pu筫, tvrde istra緄va鑙. ﹖etnost duhana za 緀ne bila je tema 10. simpozija pod pokroviteljstvom medicinskog fakulteta Sveu鑙li箃a Maryland

Rak plu鎍, rak grli鎍 maternice, kardiovaskularne bolesti, bolesti usne 箄pljine i neplodnost, neke su od naj鑕规ih tegoba koje se javljaju kod pu筧鑙ca i mnogo su 鑕规e nego kod 緀na koje ne pu筫, izvje规uju istra緄va鑙. Uz to, pu筧鑙cama prijeti ve鎍 opasnost od nekih bolesti nego pu筧鑙ma.

- Kod pu筧鑙ca je rak grli鎍 maternice 鑕tiri puta 鑕规i nego kod 緀na koje ne pu筫 - ka緀 dr. Sandra Brooks iz medicinskog centra Sveu鑙li箃a Maryland. A 緀nama, kako se 鑙ni, prijeti ve鎍 opasnost od raka plu鎍 nego mu筴arcima, dodao je dr. L. Austin Doyle s istog sveu鑙li箃a.

Osim toga, kod 緀na su 鑕规i neki estetski, funkcijski i 緄votno opasni poreme鎍ji u usnoj 箄pljini, primijetila je Jacquelyn Fried, profesorica na stomatolo筴om fakuletetu Sveu鑙li箃a Maryland.

Kod 緀na koje pu筫 鑕规e su bore, upale desni te rak usana i usne 箄pljine. Osim toga, 箃etne posljedice pu筫nja prijete i njihovoj djeci. - Te筴o鎒 u u鑕nju, poreme鎍j pa緉je uz hiperaktivnost, fetalna i perinatalna smrt te iznenadna smrt u kolijevci: svi se ti poreme鎍ji mogu javiti ako je majka pu筰la - upozorio je na konferenciji dr. Theodore Slotkin sa sveu鑙li箃a "Duke" u Durhamu (Sjeverna Carolina). Slotkin je rekao kako je stopa tih poreme鎍ja izme饀 50 i 500 posto pove鎍na kod trudnica koje pu筫 nego kod onih koje ne pu筫.

Unato svim upozorenjima o negativnim posljedicama pu筫nja u trudno鎖, 鑕tvrtina trudnica ipak pu筰. Uz to, "pu筫nje mo緀 uzrokovati i neplodnost", primijetio je dr. Howard D. McClamrock, koji sudjeluje u programu lije鑕nja neplodnosti pri medicinskom centru u Marylandu. - Studije su pokazale da kori箃enje duhana mo緀 箃etno djelovati na razvoj jaja筧ca u jajnicima, 鑑k i kod mladih 緀na - rekao je dr. McClamrock.

HINA    15/11/00 Klik.hr


Home