| home| ovisnosti| sadržaj |

Međunarodni kongres za prevenciju droga identificira alkohol i duhan kao “ulazne droge”

Cape Town, Južna Afrika (ANN) - Više od 150 zdravstvenih stručnjaka, edukatora i djelatnika u vladinim organizacijama iz cijelog svijeta sastali su se u Cape Townu, Juzna Afrika, i pozvali na budućnost bez droga.

Obraćanjem pozornosti na epidemiju zloupotrebe droga - od alkohola do narkotika - Svjetski kongres međunarodne Komisije za prevenciju ovisnosti alkoholizma i droga (ICPA) istražio je nove načine upozoravanja na probleme poput opijanja maloljetnika, fetalni alkoholni sindrom i porast korištenja duhana u nekim dijelovima svijeta.

"Važno je da podižemo svijest o duhanu i alkoholu kao 'ulaznim drogama' prema korištenju ostalih droga", kaže Thomas Neslund, izvršni direktor ICPA-e i glasnogovornik Crkve adventista sedmog dana za područje zdravstva.

"Naš trajni cilj je naći nove, učinkovitije načine da se susretnemo s izazovima korištenja droga. Obrazovanje, društvene aktivnosti i vladina intervencija su ključevi za bilo koju strategiju prevencije."

Neslund je pohvalio formaciju dvaju južnoafričkih ogranaka ICPE, jednog orijentiranog prema odraslima, a drugog prema mladima, kao značajan rezultat konferencije.

"Pozivamo na ponovno naglašavanje, dano od strane Ujedinjenih naroda i Svjetske zdravstvene organizacije, za mjere prevencije protiv alkohola, duhana i drugih droga," kaže Neslund.

Frank Albert, predstavnik Ujedinjenih naroda za Južnu Afriku, čestitao je ICPA-i na njezinu radu. "Napustimo ovaj kongres s obnovljenom predanošću prevenciji korištenja droga," rekao je. "Otiđimo i s uvjerenošću da kroz takve akcije možemo uspjeti u osnaženju građana pojedinaca, ali i i cijelih društava."

Program prevencije za mlade vođen je istodobno s ICPA-inim kongresom na Helderberg Collegeu, adventističkoj instituciji visokog obrazovanja blizu Cape Towna. Više od 100 tinejdžera iz lokalnih škola pohađali su program koji je bio fokusiran na pristup obuhvatne prevencije, uključujući i vještine izgradnje odnosa.

Dr. Kathleen Kuntaraf, pomoćna direktorica za zdravstvo Adventističke crkve na svjetskoj razini vodila je konferenciju za mlade zajedno s ostalima iz zdravstvenog odjeljenja Crkve.

"Mi trebamo pomoći mladima razviti povezanost jednih s drugima i s Gospodinom", rekla je. "To su dvije vitalne komponente koje pomažu zaštiti mladih od rizičnog ponašanja."

Kongres je sastavio i rezoluciju kojom poziva južnoafričku vladu na suradnju s nevladinim organizacijama kako bi formirali nacionalni komitet za prevenciju, s dužnošću da učini sve kako bi se smanjilo konzumiranje alkohola. Rezolucija poziva i na razvoj politike prevencije protiv duhana i drugih droga.

ICPA je nevladina organizacija Ujedinjenih naroda (UN) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Kao dio njihovih trajnih napora u prevenciji upotrebe droga, članovi se susreću svake četiri godine radi pregleda razvoja i planiranja budućih strategija.

Crkva adventista sedmog dana aktivni je sudionik u ICPI od osnivanja 1952. godine.

Nenad D. Bakaj
Član Instituta za boljitak australskog društva i tajnik za komunikacije mjesne crkve Garden City, Brisbane. 
Adventpress


Home